top of page

izr. prof. dr. Antonija Poplas-Susič, dr. spec. druž. med.

Dr. Antonija Poplas Susič je specialistka družinske medicine. Po specializaciji je končala doktorski študij in pridobila naslov docentke, kasneje naslov izredne profesorice na Katedri za družinsko medicino MF v Ljubljani. 

V svoji 30 letni praksi je poleg dela s pacienti sodelovala v številnih domačih in tujih delovnih skupinah in je članica večih strokovnih teles. Kot vodja projekta Referenčne ambulante je vložila veliko truda za nadgrajeno obravnavo bolnikov v družinski medicini. Za svoje delo je dobila nekaj priznanj, med njimi nagrado Wonca Europe - 5 stars doctor (evropska zdravnica leta).

Ob delu s pacienti tudi poučuje študente in specializante. Zanima jo razvoj dejavnosti, zato tudi raziskuje in je članica raziskovalne skupine ZD Ljubljana.

ZZMM_portrait-zaposleni-36.jpg

Črt Zavrnik, dr. med., specialist družinske medicine

Črt Zavrnik je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2015. Tekom študija se je dodatno izpolnjeval na študijski praksi v Združenih državah Amerike. Kot član uredništva, kasneje pa tudi kot glavni urednik revije Medicinski razgledi, je pridobival izkušnje s področja pisanja člankov in znanstveno-raziskovalnega dela. Specializacijo iz družinske medicine je opravil s pohvalo leta 2020. Tekom podiplomskega izobraževanja se je udeleževal številnih strokovnih izobraževanj. Poleg dela v ambulanti je od leta 2019 tudi član raziskovalne skupine Zdravstvenega doma Ljubljana, s čimer aktivno prispeva k razvoju stroke, posebej na področju obravnave kroničnih bolezni. Z letom 2021 je pričel podiplomsko izobraževanje na doktorskem programu Biomedicina Univerze v Ljubljani.

ZZMM_portrait-zaposleni-23.jpg
ZZMM_portrait-zaposleni-28.jpg

Manica Krajnc, diplomirana medicinska sestra


Manica Krajnc je šolanje za diplomirano medicinsko sestro končala na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze na Primorskem. Med študijem je pridobila izkušnje na področju ambulantnega dela, bolnišnične oskrbe in nege na domu. Opravljala je tudi dodatno študijsko izpopolnjevanje na Češkem. Po zaključku študija je nekaj časa opravljala delo v ambulanti medicine dela, kjer je pridobila izkušnje s področja obravnave pacientov z vidika varnosti na delovnem mestu. Ko se je zaposlila v ambulanti družinske medicine, je pridobila specialna znanja za delo na področju preventivnega presejanja in obravnave kroničnih bolezni. Sedaj se na tem področju redno izpopolnjuje.

bottom of page