top of page

Cene potrdil

V skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost se DDV ne obračunava.

Cenik velja od 1. 1. 2022.

 

According to Article 42(1)(1) of the Value Added Tax Act, VAT is not charged.

Prices are valid from January 1st, 2022.

Plačnik spričeval in potrdil  je vedno pacient, ne glede, kdo od njega zahteva potrdilo/spričevalo. Stroške povrnitve lahko potem uveljavlja pri tistem, ki je zahteval, da mora prinesti naročeni dokument.

Cene pregledov in posegov

Cenik velja od 1. 9. 2022.

Prices are valid from September 1st, 2022.

Stroški laboratorijskih preiskav se obračunajo posebej. Pacienti jih poravnajo neposredno v laboratoriju.

 

Sodelujemo z laboratorijem Zdravstvenega doma Ljubljana: cene laboratorijskih samoplačniških storitev so na njihovi spletni strani:

http://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=161:osnovna-dejavnost&Itemid=1582

V kolikor se odločite in koristite storitve kakšnega drugega laboratorija, veljajo cene njihovih laboratorijskih storitev.

Cene cepiv

Cene veljajo za en odmerek.

Cenik velja od 1. 1. 2022 dalje.

 

Prices are per single dose.

Prices are valid from January 1st, 2022.

bottom of page