top of page

Cene potrdil

*V skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost se DDV ne obračunava.

Plačnik spričeval in potrdil  je vedno pacient, ne glede, kdo od njega zahteva potrdilo/spričevalo. Stroške povrnitve lahko potem uveljavlja pri tistem, ki je zahteval, da mora prinesti naročeni dokument.

Cene pregledov in posegov

Stroški laboratorijskih preiskav se obračunajo posebej. Pacienti jih poravnajo neposredno v laboratoriju.

 

Sodelujemo z laboratorijem Zdravstvenega doma Ljubljana: cene laboratorijskih samoplačniških storitev so na njihovi spletni strani:

http://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=161:osnovna-dejavnost&Itemid=1582

V kolikor se odločite in koristite storitve kakšnega drugega laboratorija, veljajo cene njihovih laboratorijskih storitev.

Cene cepiv

Cene veljajo za en (1) odmerek.

bottom of page