top of page

Naročanje k specialistu

Od 21.1.2018 velja nov Zakon o Pacientovih pravicah, ki spreminja stopnje nujnosti in določa najdaljše roke, v katerih se morajo pacienti naročiti k specilistu. 

 

Napotnica z oznako NUJNO omogoča pregled brez predhodnega naročanja, pregled mora biti opravljen najpozneje naslednji dan.  

 

Napotnica s stopnjo nujnosti:

 

ZELO HITRO: naročiti se je potrebno v sedmih (7) dnevih

 

HITRO, REDNO: naročiti se je potrebno v 21 dneh

 

Po preteku tega roka se z obstoječo napotnico ni mogoče več naročiti.

Novosti v zvezi z napotovanjem pacientov na zdravstvene storitve

Dne 21.1.2018 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah ter Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Tako velja:

1. Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti:

- NUJNO – nujna medicinska pomoč, nujno zdravljenje v 24 urah,

- ZELO HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 14 dni,

- HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 3 mesecev,

- REDNO – storitev mora biti opravljena v roku 6 mesecev.

Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

 

2. Določeni so roki za predložitev napotne listine izvajalcu, in sicer pacient mora izvajalcu predložiti napotno listino:

- s stopnjo nujnosti NUJNO: najpozneje naslednji dan,

- s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: v 7 dneh,

- s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 21 dneh po njeni izdaji.

V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, PRENEHA VELJATI. Pacienta z napotno listino, predloženo po izteku rokov 5/14 dni od izdaje, se ne uvrsti na čakalni seznam oziroma se mu ne opravi zdravstvena storitev.

 

Roki za predložitev napotne listine izvajalcu veljajo za VSE preiskave, napotitve na fizioterapijo in na PRVI pregled h kliničnemu specialistu.

 

Ti roki ne veljajo za napotne listine za KONTROLNI pregled (ali je napotnica izdana za kontrolni pregled ali ne, je razvidno iz šifre zdravstvene storitve XXXK - kontrolni pregled).

 

3. ODPOVED TERMINA: Pacient lahko termin odpove le enkrat, a mora to narediti najpozneje 10 dni pred terminom.

 

Vse paciente prosimo, da skrbno spremljajo datume napotnih listin in se pravočasno naročijo na pregled h kliničnemu specialistu ali preiskavo.

 

POMEMBNO: Napotnice/delovni nalogi, s katerimi so se pacienti že vpisali v katerikoli čakalni seznam, ostajajo še naprej veljavne. Če ste torej obvestilo o vpisu v čakalni seznam že dobili, ni nobene potrebe po izdaji nove napotne listine.

Več o novostih nove zakonodaje lahko preberete na povezavi: http://www.mz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/670/7580/

Pravila OZZ

Pravila Obeznega zdravstvenega zavarovanja se nahajajo na spletni strani ZZZS.

Pohvale in pritožbe pacientov

Knjiga pohval in pritožb se nahaja v ambulanti.

Obravnava kršitve pacientovih pravic

Oseba, pristojna za sprejem in obravnavo zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic: 

 

prim. Simona Repar Bornšek, dr.med., spec.druž.med.

ZD Ljubljana, enota Vič-Rudnik, Šestova 10

tel (01) 200 45 00

 

Pritožbo lahko vložite ustno ali pisno.

 

 

Zastopniki pacientovih pravic LJUBLJANA

 

Marjan Sušelj
prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območne enote Ljubljana,
Zaloška 29, 1000 Ljubljana

Tel. številka: 01/ 542 32 85

E-pošta: marjan.suselj@nijz.si

Uradne ure:

  • Sreda od 14:30 do 19:30

  • Četrtek od 7:00 do 14:00

Duša Hlade Zore

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,

Zaloška 29, 1000 Ljubljana

tel. številka: 01 542 32 85

e-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si

 

Uradne ure:

  • Ponedeljek od 8:00 do 15:00 (uradne ure po telefonu 8:00-11:00)

  • Torek od 8:00 do 13:00 (uradne ure po telefonu 8:00-11:00)

 

 

Mojca Mahkota

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,

Zaloška 29, 1000 Ljubljana

tel. številka: 01 542 32 85

e-pošta: mojca.mahkota@nijz.si

 

Uradne ure:

torek od 13.00 do 19.00 ure

sreda od 8.30 do 14.30 ure

 

Odgovorna oseba za vodenje naročilne knjige je Manica Krajnc.

bottom of page