top of page

Napotnice za kontrole pri specialistih

Napotnice za kontrolne preglede, na katere vas je ponovno naročil specialist, lahko prav tako naročite brez predhodnega pregleda pri zdravnici, vendar mora biti v vašem zdravstvenem kartonu že prisoten izvid PREDHODNEGA pregleda, sicer napotnice ne morete naročiti.

Napotnic na željo svojcev, pacienta samega ali na željo specialista NE izdajamo. Izdaja napotnice za prvi pregled pri specialistu na sekundarni/terciarni ravni je vedno posledica pregleda pri zdravniku in je v skladu s Prilogo Splošnega dogovora o Prvi nenujni napotitivi k specialistu na sekundarni/terciarni ravni; prav tako je napotitev na diagnostično preiskavo  vedno posledica pregleda pri vašem osebnem zdravniku.

bottom of page