top of page

Naša pričakovanja

Pričakujemo, da pacienti sprejmete naše nasvete, jih upoštevate in tako kot partnerji v procesu zdravljenja pripomorete, da skupaj z zdravnikom izboljšate zdravstveni izhod. V kolikor imate vprašanje ali menite, da odločitev zdravnika ni taka, kot bi si želeli, svoje mnenje povejte, da se lahko pogovorimo in uskladimo vaša pričakovanja v zvezi z vašim zdravstvenim stanjem z našim ukrepom, ki je skladen s strokovnimi priporočili, rezultati pregleda in okoliščinami, specifičnimi za vsakega posameznika.

bottom of page